trm@agora.as
+45 26107070

Thøger Riis Michelsen:

Thøger er den erfarne konsulent, der er i stand til at agere på alle niveauer og dimensioner i ledel- ses- og organisationsudviklingsprocesser i praksis. Han formår at sætte sig ind i organisationens situation, direktionens ambitioner, lederniveauernes intentioner og medarbejdernes konkrete ople- velse af udvikling og forandring i praksis. Thøger kan i samarbejde med organisationen omsætte komplekse udfordringer til konkret fremadrettet praksis, hvor samtlige dele af organisationen arbej- der sammen mod realiseringen af fælles mål. Thøger arbejder overvejende med direktioner og lederteams, hvor han agerer som ”Trusted advisor”, underviser og fungerer som proceskonsulent i ledelses- og organisationsudviklingsforløb. Thøger formår at formidle kompleks teori i undervisning og foredrag på en let tilgængelig og engagerende måde. Denne stærke teoretiske forståelse for- står Thøger at kombinere med organisationens udviklingsønske og omsætte dette til konkrete ud- viklingsforløb. Thøger har en direkte og fremadrettet tilgang til det konkrete konsultative arbejde.

Thøger har specialiseret sig i:

 • Lange gennemgribende og komplekse organisationsudviklingsforløb

 • Lederteamudvikling og lederudvikling i praksis.

 • Leadership pipeline-udvikling, træning og konkret implementering i den specifikke organisa-

  tions kontekst.

 • Strategisk sparring og realisering af strategier i praksis.

 • Udvikling og gennemførelse af talentudviklingsforløb.

 • Uddannelse af proceskonsulenter og facilitatorer.

 • Chefteam- og direktionsteamudvikling.

 • Executive coaching.

 • Entreprenørskab i kreative brancher