Procesoptimering – og skabelse af en forbedringskultur

Samtlige konsulenter i AGORA har et særligt fokus på at hjælpe organisationer til at styrke kvaliteten i deres kerneopgave. Dermed er vi hele tiden i gang med at justere og finpudse vores metoder, med henblik på at hjælpe organisationens deltagere til at tænke deres arbejdsprocesser smartere og mere effektive.

Udover arbejdet med forbedring af den konkrete her og nu opgave, arbejder vi med at træne deltagerne i at skabe en særlig forbedringskultur. Med ”forbedringskultur” menes en kultur, hvor medarbejdere tænker forbedringer løbende ind i arbejdet og hvor erfaringsudveksling er en del af hverdagen.

Vi har stor glæde af at arbejde i tæt vekselvirkning mellem teori og praksis. Det vil sige, at meget at vores konsulentbidrag foregår ved, at deltagerne konstant bringer deres praksis ind i vores træning og vores træningsøvelser ud i deres praksis i en spændende vekselvirkning. I nogle tilfælde arbejder vi direkte i deltagernes konkrete praksis. Udover den store gevinst af processen, betyder det også ofte, at vi kan reducere omfanget af de timer, deltagerne trækkes ud af deres konkrete opgaveløsning med deraf store besparelser til følge.