design og ledelse af forandringsprocesser

Vi konsulterer både styregrupper, programledelse, ledergrupper og de enkelte delprojekter i ambitiøse forandringsprocesser. Vi har fokus på design og ledelse af forandringens procesniveau - noget andet end indholdsniveauet i jeres forandring. Procesniveauet har stor indflydelse på forandringens succesrate.