Praksisforskning i organisationer

AGORA hjælper organisationer med at etablere praksisforskning som arbejdsform med centrum i organisationens kerneopgave. Praksisforskning udgør et nybrud for danske organisationer, der med praksisforskning træder ind i rollen som producenter, og ikke ’kun’ forbrugere af viden. I disse organisationer ændrer identiteten sig for både medarbejderen og lederen. Medarbejderen, alene og sammen med andre, bliver praksisforsker i den organisatoriske kerneopgave. Det betyder øget systematik, stramhed og omtanke i den måde, opgaveløsningen udføres på. Medarbejderne undersøger hvad det vil sige, at lykkes med kerneopgaven og hvordan succes skabes. Lederen bliver på denne måde leder af vidensproduktion.

Som forskningstraditionen Positive Organizational Scholarship dokumenterer, kan den beskrevne arbejdsmåde hjælpe organisationer til at opnå ekstraordinære resultater. Andre positive følgevirkninger af praksisforskning er typisk øget arbejdsglæde og styrket teamsamarbejde.


Aktuelle projekter

AGORA arbejder aktuelt med projektet Den vidensproducerende skole - succes med skolereform og synlig læring gennem et praksisforskningsprojekt, hvor en række skoler er ved at danne netværk med det formål at skabe viden om succesfuld inklusion og synlig læring for alle børn.