Katrine Copmann Abildgaard

Katrine arbejder som evalueringskonsulent og har stor erfaring med at både designe og gennemføre evalueringer der har et formativt og anvendelsesorienteret sigte, så der kommer tydelig sammenhæng mellem strategier, antagelser, indsatser og viden om effekt.

Katrine er uddannet Sociolog fra Aalborg universitet og har siden 2010 arbejdet med større organisatoriske evaluerings- og kompetenceudviklings projekter, herunder implementeringer af nye strategier indenfor særligt dagtilbuds- og uddannelsesområdet.

Som evalueringskonsulent er Katrine optaget af at skabe læring for kunden, interessenterne og organisationen.  Evalueringsforløb designes med sigte på videreudvikling af egen kapacitet til at evaluere og styre igangværende og kommende indsatser.

I sit arbejde har Katrine bl.a. fokus på hvordan evaluering kan bruges til udvikling af egen organisation og ledelse og hjælper til at udarbejde brugbare evalueringer – hvor både medarbejdere og ledere oplever ejerskab og at evalueringen skaber værdi i organisationen.