AGORA er specialiseret i at skræddersy forløb, der er tilpasset den enkelte organisation efter præcis den retning, organisationen ønsker at gå i.

Vi udarbejder forløb for både enkeltpersoner og grupper, og på tværs af enheder og organisationer, med centrum i organisationens ønskede udviklingsretning, som i fællesskab med AGORA konkretiseres i de indledende konsultationer.

I arbejdet med at skabe retning er det særligt vigtigt at lade sig inspirere udefra, hvorfor vi ofte inddrager borgere, kunder og statistik i vores konsultationer.