Byg bro mellem siloerne! Styrk sammenhæng i borger- og patientforløb! 

Hvis I ønsker at skabe bedre sammenhæng i ydelserne på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer, får I glæde af tilgangen “relationel koordinering”, som teoretisk-praktisk grundlag for involvering af medarbejderne i udvikling af løsninger (se intro-artikel om relationel koordinering). Vi har været med på Danmarks største relationelle koordineringsprojekt med følgeforskning, hvor 10 ud af 11 projekter blev kategoriseret som en succes. Derudover har vi tilknytning til Relational Coordination Research Collaborative ved Brandeis University.