Aktuelle projekter

AGORA arbejder aktuelt med projektet Den vidensproducerende skole - succes med skolereform og synlig læring gennem et praksisforskningsprojekt (download af folder), hvor en række skoler er ved at danne netværk med det formål at skabe viden om succesfuld inklusion og synlig læring for alle børn.

AGORA lancerer i efteråret 2016 et stort projekt om alternative organiseringsformer. I Organisationer Gentænkt – fremtidens organisationsformer forsker vi i højtydende non-hierarkiske organisationsformer (såkaldte teal organisations). Projektet er designet som dels et forskningsprojekt, dels et “live” organisationsudviklingsprojekt for de deltagende organisationer, og dels som et praktiker-udviklingsforløb for de deltagende aktører fra organisationerne (ledere, chefer og direktører) samt for AGORA-teamet. Kontakt AGORA her hvis du vil have en beskrivelse af projektet eller er interesseret i mere information.